Tréninkové psychotesty
pro uchazeče k policii a dalším
bezpečnostním sborům

Psychotesty

Výkonové psychotesty pro uchazeče o přijetí k bezpečnostním sborům
U psychotestů k Policii ČR, Městské policii, VSČR a celníkům je uchazečům vždy předložena buď varianta A nebo B
Váš věk*: Pohlaví*: Varianta*: Režim*:
TEST 01
(doplňování vět)
20 otázek, čas 6 min.
TEST 02
(analogie)
20 otázek, čas 7 min.
TEST 03
(zobecňování)
20 otázek, čas 6 min.
TEST 04
(početní úlohy)
20 otázek, čas 9 min.
TEST 05
(číslené řady)
20 otázek, čas 9 min.
TEST 06
(početní znaménka)
20 otázek, čas 8 min.
TEST 07
(výběr obrazců)
20 otázek, čas 8 min.
TEST 08
(úlohy s kostkami)
20 otázek, čas 9 min.
TEST 09
(úlohy s maticemi)
20 otázek, čas 8 min.
TEST 10
(test verbální paměti)
20 otázek, čas 1+6 min.
TEST 11
(test figurální paměti)
10 otázek, čas 1+6 min.
TEST 12
(všeobecné znalosti)
20 otázek, čas 6 min.
TEST 01.A
(doplňování vět)
20 otázek, čas 6 min.
TEST 02.A
(analogie)
20 otázek, čas 7 min.
TEST 03.A
(zobecňování)
20 otázek, čas 6 min.
TEST 04.A
(početní úlohy)
20 otázek, čas 9 min.
TEST 05.A
(číslené řady)
20 otázek, čas 9 min.
TEST 06.A
(početní znaménka)
20 otázek, čas 8 min.
TEST 07.A
(výběr obrazců)
20 otázek, čas 8 min.
TEST 08.A
(úlohy s kostkami)
20 otázek, čas 9 min.
TEST 09.A
(úlohy s maticemi)
20 otázek, čas 8 min.
TEST 10.A
(test verbální paměti)
20 otázek, čas 1+6 min.
TEST 11.A
(test figurální paměti)
10 otázek, čas 1+6 min.
TEST 12.A
(všeobecné znalosti)
20 otázek, čas 6 min.
TEST 01.B
(doplňování vět)
20 otázek, čas 6 min.
TEST 02.B
(analogie)
20 otázek, čas 7 min.
TEST 03.B
(zobecňování)
20 otázek, čas 6 min.
TEST 04.B
(početní úlohy)
20 otázek, čas 9 min.
TEST 05.B
(číslené řady)
20 otázek, čas 9 min.
TEST 06.B
(početní znaménka)
20 otázek, čas 8 min.
TEST 07.B
(výběr obrazců)
20 otázek, čas 8 min.
TEST 08.B
(úlohy s kostkami)
20 otázek, čas 9 min.
TEST 09.B
(úlohy s maticemi)
20 otázek, čas 8 min.
TEST 10.B
(test verbální paměti)
20 otázek, čas 1+6 min.
TEST 11.B
(test figurální paměti)
10 otázek, čas 1+6 min.
TEST 12.B
(všeobecné znalosti)
20 otázek, čas 6 min.