Tréninkové psychotesty
pro uchazeče k policii a dalším
bezpečnostním sborům

Psychotesty

Ve výkonové části psychotestů je každému uchazeči vždy předložena jedna z následujících testových variant:
I-S-T 2000 R

Výkonový test pro uchazeče
k Policii ČR, Městské policii,
Vězeňské službě a celníkům

varianta (Forma) A

poč.subtestů: 12, otázek: 230,
čas pro vypracování: 90 min.,
testové režimy: cvičný / reálný
I-S-T 2000 R

Výkonový test pro uchazeče
k Policii ČR, Městské policii,
Vězeňské službě a celníkům

varianta (Forma) B

poč.subtestů: 12, otázek: 230,
čas pro vypracování: 90 min.,
testové režimy: cvičný / reálný