Tréninkové psychotesty
pro uchazeče k policii a dalším
bezpečnostním sborům

Váš věk*: Pohlaví*: Mód testu*:
Subtest 01.A
(doplňování vět)
20 otázek, čas 6 min.
Subtest 02.A
(analogie)
20 otázek, čas 7 min.
Subtest 03.A
(zobecňování)
20 otázek, čas 6 min.
Subtest 04.A
(početní úlohy)
20 otázek, čas 9 min.
Subtest 05.A
(číslené řady)
20 otázek, čas 9 min.
Subtest 06.A
(početní znaménka)
20 otázek, čas 8 min.
Subtest 07.A
(výběr obrazců)
20 otázek, čas 8 min.
Subtest 08.A
(úlohy s kostkami)
20 otázek, čas 9 min.
Subtest 09.A
(úlohy s maticemi)
20 otázek, čas 8 min.
Subtest 10.A
(test verbální paměti)
20 otázek, čas 1+6 min.
Subtest 11.A
(test figurální paměti)
10 otázek, čas 1+6 min.
Subtest 12.A
(všeobecné znalosti)
20 otázek, čas 6 min.