Tréninkové psychotesty
pro uchazeče k policii a dalším
bezpečnostním sborům

Váš věk*: Pohlaví*: Mód testu*:
Subtest 01.B
(doplňování vět)
20 otázek, čas 6 min.
Subtest 02.B
(analogie)
20 otázek, čas 7 min.
Subtest 03.B
(zobecňování)
20 otázek, čas 6 min.
Subtest 04.B
(početní úlohy)
20 otázek, čas 9 min.
Subtest 05.B
(číslené řady)
20 otázek, čas 9 min.
Subtest 06.B
(početní znaménka)
20 otázek, čas 8 min.
Subtest 07.B
(výběr obrazců)
20 otázek, čas 8 min.
Subtest 08.B
(úlohy s kostkami)
20 otázek, čas 9 min.
Subtest 09.B
(úlohy s maticemi)
20 otázek, čas 8 min.
Subtest 10.B
(test verbální paměti)
20 otázek, čas 1+6 min.
Subtest 11.B
(test figurální paměti)
10 otázek, čas 1+6 min.
Subtest 12.B
(všeobecné znalosti)
20 otázek, čas 6 min.