Tréninkové psychotesty
pro přijímací řízení k Policii ČR,
Městské i Obecní policii

Úvodem

ePsychotesty.cz

Policie a ostatní bezpečnostní sbory ČR svým uchazečům psychotesty rozhodně neulehčují, a proto jednou ze základních podmínek pro přijetí nejen k Policii ČR, ale i k Hasičům, Vězeňské službě, Celní správě, nebo k Městským a Obecním policiím je úspěšné absolvování psychologického vyšetření. Každý uchazeč musí splňovat předem stanovená kritéria, která jsou limitována určitým modelem osobnosti, jejíž profil je žádoucí pro práci v tom kterém bezpečnostním sboru.

V praxi to znamená, že psychotesty uchazečů psycholog Policie ČR, nebo jiného bezpečnostního sboru pečlivě po jednotlivých subtestech vyhodnotí a závěrem jejich výsledné hodnoty porovná se standardizovanými výsledky věkové skupiny, do které testovaná osoba patří. Kritéria pro vyhodnocení jsou přísná, zpravidla postačí, když uchazeč v některém z absolvovaných testů nedosáhne úspěšnosti, která je pro jeho věkovou skupinu obvyklá a velmi pravděpodobně v přijímacím řízení neuspěje!

Těm, kteří již přijímacím řízením k Policii nebo jinému bezpečnostnímu sboru ČR procházejí, nebo i těm, kteří chtějí pouze zjistit, zda mají šanci například u policejních psychotestů uspět, zde předkládáme standardizovaný soubor 12ti subtestů, které zpravidla bývají součástí testové baterie pro uchazeče o přijetí k bezpečnostním sborům. Jak se tyto psychotesty například u Policie ČR vyhodnocují a další info se dočtete zde.