Tréninkové psychotesty k policii a dalším bezpečnostním sborům
kPolicii.ePsychotesty.cz

Test faktorů osobnosti (PEFA 5)

Osobnostní test PEFA 5 (Pětifaktorová evaluační analýza osobnosti) je renomovaným nástrojem pro hodnocení pěti klíčových dimenzí osobnosti uchazečů o práci u policie a dalších bezpečnostních sborů, Městské policie, armády nebo náročných civilních profesí, kdy tyto dimenze zahrnují Neuroticismus, Extraverzi, Otevřenost, Přívětivost a Svědomitost.

Test PEFA 5 byl vytvořen s cílem poskytnout hluboký vhled do struktury lidské osobnosti, přičemž jeho podstata vychází z principu osobnostního testu NEO-FFI, a je tedy považován za jeho ekvivalent v kontextu hodnocení "Velké pětky". Díky své validitě a spolehlivosti je tento test ve své původní podobě často využíván psychology, personalisty a výzkumníky k rozličným účelům, od výběru zaměstnanců až po klinické hodnocení, a v neposlední řadě testovaným osobám takké umožňuje lepší porozumění jejich vlastním osobnostním rysům, silným stránkám i potenciálním výzvám.

Pro vypracování odpovědí na 125 testových výroků je vhodné si vyhradit cca. 30 min., přičemž vaším úkolem je každý z těchto výroků ohodnotit na 5 bodové škále, kdy 1 bod = naprosto NESOUHLASÍM ... až ... 5 bodů = SOUHLASÍM bez výhrad.

Při vyplňování testu doporučujeme odpovídat co nejupřímněji, protože vaše odpovědi vám mohou poskytnout ucelený obrázek vaší osobnosti a jejích jednotlivých aspektů. Výsledky testu by poté měly sloužit k lepší analýze vaší osobnosti nebo sebepoznání, a také většímu porozumění tomu, jak jste vnímáni ostatními ve svém okolí.

*) Kliknutím na jednu z možností vyberte svoji odpověď.
1 / 125
Když se rozhodnu něco udělat, nic mě nezastaví.
   |       |       |       |   
Vyberte jednu z možností a přejděte k další otázce.
1 bod = naprosto NESOUHLASÍM ... 5 bodů = SOUHLASÍM bez výhrad
Koupit platné ID

Můžete být úspěšní

Získejte dostatečnou zkušenost a jistotu procvičováním policejních psychotestů, které jsme pro vás připravili. Tréninkem a jejich soustavným opakováním můžete své šance na úspěch u skutečných psychotestů zvýšit i mnohonásobně!