Tréninkové psychotesty k policii a dalším bezpečnostním sborům
kPolicii.ePsychotesty.cz

Test profilu osobnosti (KAPO)

Osobnostní test KAPO byl navržen za účelem komplexního hodnocení vhodnosti uchazečů o práci u policie a dalších bezpečnostních sborů, Městské policie, a v neposlední řadě také armády nebo civilních profesí, kde jsou na výběr zaměstnanců kladeny vyšší nároky než je obvyklé (např. pracovní pozice operátorů PCO u bezpečnostních sužeb a pod.). Test obsahuje 336 výroků, na které je nezbytné odpovídat upřímně, kdy vaším úkolem je ke každému výroku označit jednu z 5 možných odpovědí (Ano - Spíše ano - Nevím - Spíše ne - Ne), podle toho, v jaké míře se s jednotlivými výroky ztotožňujete, a ačkoliv pro tento test není stanoven časový limit, pro jeho vyplnění vám doporučujeme vyhradit si cca. 60 až 90 minut.

Test KAPO je zaměřen především na klíčové aspekty vaší osobnosti a schopnosti, jako je například Integrita a čestnost, Stresová odolnost, Rozhodovací schopnosti, Empatie, Interpersonální dovednosti, Sebekontrola, Emoční inteligence, Detailní orientace, Týmová spolupráce, Iniciativa, Proaktivita, Konfliktní řešení, Kritické a analytické myšlení, Adaptabilita, Flexibilita a Respekt k autoritám a pravidlům, přičemž test také obsahuje i tzv. Škálu lži pro posouzení upřímnosti vašich odpovědí.

Je důležité si uvědomit, že výsledky testu KAPO představují pouze orientační hodnocení vašich schopností a predispozic, které vám mohou poskytnout užitečný vhled do vašeho pracovního potenciálu, přičemž tyto by neměly být vnímány jako konečné a vyčerpávající hodnocení vaší osobnosti. Pro hlubší a kompletní psychodiagnostický obraz by bylo třeba dalšího vyšetření a většího množství informací, avšak i výsledky testu KAPO vám mohou poskytnout velmi cennou zpětnou vazbu.

*) Kliknutím na jednu z možností vyberte svoji odpověď.
1 / 336
V konfliktních situacích obvykle hledám nejprve kompromis.
  |    |    |    | 
Vyberte jednu z možností a přejděte k další otázce.
Koupit platné ID

Můžete být úspěšní

Získejte dostatečnou zkušenost a jistotu procvičováním policejních psychotestů, které jsme pro vás připravili. Tréninkem a jejich soustavným opakováním můžete své šance na úspěch u skutečných psychotestů zvýšit i mnohonásobně!