Tréninkové psychotesty
pro uchazeče k policii a dalším
bezpečnostním sborům

Podmínky

ePsychotesty.cz

Všeobecné podmínky použití

1. Používání psychotestů na stránkách kPolicii.ePsychotesty.cz

Každý návštěvník těchto stránek (dále jen uživatel) provádí testování s vědomím, že si níže uvedené podmínky přečetl, zcela jim porozuměl a bez výhrad s nimi souhlasí. Provozovatelem i autorem všech obsahových úprav profesionálního psychologického internetového projektu kPolicii.ePsychotesty.cz je zájmové sdružení českých akreditovaných psychologů - Project of The Czech Psychology Team, (dále jen provozovatel).

2. Ochrana osobních údajů

Každý uživatel, který na stránkách kPolicii.ePsychotesty.cz provádí testování, poskytuje provozovateli anonymní údaje o svém věku a pohlaví, které bez spojení s jinými údaji nelze považovat za osobní údaje ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění účinném od 1. ledna 2015, a to především vzhledem k tomu, že bez ostatních osobních údajů nelze na základě těchto dat osobu uživatele přímo nebo i nepřímo určit.

Započetím psychotestu dále uživatel uděluje svůj bezvýhradný souhlas k jednorázovému zpracování poskytnutých anonymních údajů za účelem vyhodnocení výsledků. Po uzavření webového prohlížeče jsou tyto údaje ze stránek kPolicii.ePsychotesty.cz okamžitě automaticky odstraněny, nejsou nikde elektronicky, ani jinak ukládány a archivovány, a to ani pro statistické účely.

3. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má právo kdykoliv testování přerušit, nebo před započetím testování neposkytnout provozovateli anonymní údaje o své osobě. V tomto případě však v testování nelze pokračovat, protože neposkytnutím základních osobních údajů je provozovateli znemožněno vytvořit pro uživatele vyhodnocení a konečné zobrazení výsledků psychotestu.

Uživatelům je bez výslovného souhlasu provozovatele zakázáno kopírování a šíření obsahu psychotestů ze stránek kPolicii.ePsychotesty.cz, neboť jsou chráněny autorským zákonem.

4. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny podmínek používání nebo změny grafického, či textového obsahu těchto stránek, a to především na základě reakcí uživatelů, nebo nepředvídatelných změn virtuálního prostředí, které může být zapříčiněno poruchami na straně provozovatelů platebních, či hostingových služeb.

5. Platební podmínky

Vzhledem k profesionálnímu formátu psychotestů zveřejněných na těchto stránkách je plný přístup do všech testových částí jednorázově zpoplatněn prostřednictvím placené SMS zprávy. Po uhrazení příslušné konečné částky provozovatel uživateli garantuje zobrazení relevantního výsledku vyhodnocení veškerých absolvovaných psychotestů. Uhrazené poplatky jsou nevratné, a to i bez ohledu na to, zda uživatelem zakoupená služba byla plně využita.

6. Dodatek

Veškeré dotazy, podněty nebo připomínky lze provozovateli psychologického internetového projektu kPolicii.ePsychotesty.cz zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Tyto podmínky používání nabývají platnosti dnem 17.02.2018, t.j. dnem poslední aktualizace na stránkách kPolicii.ePsychotesty.cz.