Tréninkové psychotesty
pro uchazeče k policii a dalším
bezpečnostním sborům

Podmínky

ePsychotesty.cz

Podmínky použití

Tímto prohlášením chce provozovatel serveru epsychotesty.cz veřejně poděkovat neznámému dopravnímu psychologovi, panu PhDr. M.W. za příkladné splnění jeho občanské oznamovací povinnosti, protože se domnívá, že to byl právě on, kdo tímto chvályhodným jednáním dočasně znemožnil podporu provozu, softwarového i obsahového vývoje dalších ukázkových testů na těchto webových stránkách, jejichž cílem a účelem není a nebylo se nelegálně obohacovat, provozovat psychodiagnostiku nebo poradenství při volbě zaměstnání a tím kohokoliv poškozovat, ale naopak v dobré víře především legálně informovat a posloužit úzce specifikované sociální skupině uživatelů, kteří si již své zaměstnání dávno před návštěvou těchto stránek zvolili. Přes všechny způsobené potíže doufáme, že se nám v budoucnosti podaří najít způsob podpory provozu a dalšího vývoje, a obsah tohoto webu bude i nadále těmto uživatelům poskytovat účinnou pomoc k úspěšnému překonání bariéry v podobě přijímacího řízení a tímto jim dokáže i nadále výrazně usnadňovat cestu k dosažení jejich vysněných životních cílů.

1. Používání tréninkových testů na stránkách kPolicii.ePsychotesty.cz

Hlavním účelem tohoto serveru je především interaktivně informovat návštěvníky, nikoliv provádět jakékoliv odborné psychologické poradenství nebo psychodiagnostiku. Informativní výstupy po dokončení jednotlivých testů nejsou výstupy psychodiagnostickými, ale orientačním vyhodnocením úspěšnosti kvízových úloh, které již ze své podstaty nelze za psychodiagnostiku, nebo poradenství považovat. Každý návštěvník těchto stránek využívá tréninkové testy s vědomím, že si níže uvedené podmínky přečetl, zcela jim porozuměl a bez výhrad s nimi souhlasí.

2. Ochrana osobních údajů

Každý návštěvník, který na stránkách kPolicii.ePsychotesty.cz použije tréninkové testy, poskytuje provozovateli stránek anonymní údaje o svém věku a pohlaví, které bez spojení s jinými údaji nelze považovat za osobní údaje ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění účinném od 1. ledna 2015, a to především vzhledem k tomu, že bez ostatních osobních údajů nelze na základě těchto dat osobu uživatele přímo nebo i nepřímo určit.

Spuštěním jednotlivých tréninkových testů dále uživatel uděluje svůj bezvýhradný souhlas k jednorázovému zpracování poskytnutých anonymních údajů za účelem bodového vyhodnocení úspěšnosti kvízových úloh, které slouží výhradně jen pro informativní účely. Po uzavření webového prohlížeče jsou tyto údaje ze stránek kPolicii.ePsychotesty.cz okamžitě automaticky odstraněny, nejsou nikde elektronicky, ani jinak ukládány a archivovány, a to ani pro statistické účely.

3. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má právo neposkytnout provozovateli anonymní údaje o své osobě. V tomto případě však v procvičování tréninkových testů nelze pokračovat, protože neposkytnutím základních osobních údajů je provozovateli znemožněno vytvořit konečné (nikoliv psychodiagnostické) vyhodnocení úspěšnosti počtu správných odpovědí obsažených v kvízových tréninkových úlohách a tím i zobrazení jejich správných znění.

4. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny podmínek používání nebo změny grafického, či textového obsahu těchto stránek, a to především na základě reakcí uživatelů, nebo nepředvídatelných změn virtuálního prostředí, které může být zapříčiněno poruchami na straně provozovatelů hostingových služeb.

5. Platební podmínky

Zobrazení veškerých informací a použití všech ukázkových testů na těchto stránkách je zcela zdarma.

6. Dodatek

Veškeré dotazy, podněty nebo připomínky lze provozovateli zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Tyto podmínky použití nabývají platnosti dnem 18.07.2018, t.j. dnem poslední aktualizace na stránkách kPolicii.ePsychotesty.cz.