O přijímacím řízení
k policii a jiným bezpečnostním
sborům, cvičné testy

Podmínky

ePsychotesty.cz

1. Používání interaktivního obsahu na stránkách kPolicii.ePsychotesty.cz

Hlavním účelem těchto stránek je interaktivně a především obecně informovat návštěvníky, nikoliv provádět jakékoliv odborné psychologické poradenství nebo psychodiagnostiku. Informativní výstupy po dokončení jednotlivých cvičných testů jsou pouze zobrazením úspěšnosti počtu odpovědí, nikoliv výstupy psychodiagnostickými. Každý návštěvník těchto stránek využívá cvičné testy s vědomím, že si uvedené podmínky přečetl, zcela jim porozuměl a bez výhrad s nimi souhlasí.

2. Ochrana osobních údajů

Vstup do veškerých cvičných testových úloh na těchto stránkách je zcela anonymní a není podmíněn vkládáním jakýchkoliv osobních údajů.

3. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má právo využívat interaktivní obsah těchto stránek za účelem zábavy, nebo získání informací, jejichž účelem je pouze obecně informovat, nikoliv poskytovat psychodiagnostiku, nebo poradenství při volbě zaměstnání.

4. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny podmínek používání nebo změny grafického, či textového obsahu těchto stránek, a to především na základě reakcí uživatelů, nebo nepředvídatelných změn virtuálního prostředí, které může být zapříčiněno poruchami na straně provozovatelů hostingových služeb.

5. Platební podmínky

Zobrazení obecných informací a použití veškerého interaktivního obsahu na těchto stránkách je zcela zdarma.

6. Dodatek

Dotazy, podněty nebo připomínky lze provozovateli zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Tyto podmínky použití nabývají platnosti dnem 18.07.2018, t.j. dnem poslední aktualizace na stránkách kPolicii.ePsychotesty.cz.